Program 2023

Årsmöte

Söndagen 26e mars kl. 18:00, kallar vi till föreningens årsmöte som kommer att hållas på Sötåsens Naturbruksgymnasium.
För frågor hör av er till Karl Johan Gustafsson 070-623 54 52.

Ölmestorps Äng

Tisdagen 11e april kl 18:00 samlas arbetssugna medlemmar för fagning av vår äng. Medtag lämpliga redskap samt fikakorg.
För samåkning var vid torget i Töreboda kl. 17:30. För frågor hör av er till Bo Kindbom 0506-20585.

Fågelutfärd Östen

Lördagen 22a april hälsar vi våren och fåglarna välkomna till sjön Östen. Samling för samåkning vid torget i Töreboda kl. 09:30, alternativt vid parkeringen Sveneby kyrka kl. 10:00. Vindtäta kläder och fika rekommenderas. För frågor hör av er till Christer Florman 076-135 60 71.

Hembygdsdag

Torsdagen 18e maj anordnar vår förening en tipspromenad i eller i anslutning till Fredsbergs hembygdsgård efter därstädes avhållen friluftsgudstjänst.

Naturstudiedag: Borreboda dammar

Lördagen 20e maj kl. 09:00-12:00, anordnas en naturdag med fåglar och växter vid lerhålorna i Borreboda. Sakkunnig ledning och tubkikare finns på plats. Även naturbingo samt information om arbetet med TöSo (Töreboda Ställer Om) kraftsamlingen i Töreboda. Medtag gärna eget fika.

Fågelutfärd kvällstid

Fredagen 2a juni njuter vi av sommarnattens leende och förhoppningsvis även några av de sångare och andra fåglar som är nattaktiva. Samling vid Borreboda dammar kl. 21:00 för några timmars lyssnande där och på några andra ställen i kommunen. Varma kläder och fika rekommenderas. För frågor hör av er till Christer Florman 076-135 60 71.

Blommornas dag

Söndagen 18e juni samling på torget i Töreboda kl. 10:00. Då anordnas en botanisk utflykt under sakkunnig ledning till Kinnekulle. För frågor hör av er till Bo Kindbom 0506-20585

Ängens dag

Onsdagen 2a augusti kl. 18:00 samlas vi vid vår äng vid Ölmestorp för röjning och slåtter. Medtag lämpliga redskap samt fikakorg.
För samåkning var vid torget i Töreboda kl. 17:30. För frågor hör av er till Anders Karlsson 070-664 70 72.

Besök Sötåsens Naturbruksgymnasium

Onsdagen 16e augusti kl 18:00 samlas vi på Sötåsens Naturbruksgymnasiums parkering. Då får vi information om gymnasiets arbete med landskapsvård och naturvård.
För frågor hör av er till Karl Johan Gustafsson 070-623 54 52.

Tivedsvandring

Söndagen 3e september anordnar vår förening en vandring i Tivedsskogarna. Vi träffas vid torget i Töreboda kl. 09:00, samåkning är möjlig. Ledare Bo Kindbom. För frågor hör av er till Hans Johansson 070-277 85 41.

Svamputflykt

Söndagen 17e september kl 10:00 ger vi oss ut för att söka olika matsvampar i vår kommun, ledare Bo Kindbom. Samling vid torget i Töreboda. Samåkning är möjlig. För frågor hör av er till Bo Kindbom 0506-20585.

Fågelutfärd Ymsen

Lördagen 4e november besöker vi norra delen av Ymsen för att se ett förhoppningsvis stort antal fåglar som rastar på sin väg söderut. Samling vid torget i Töreboda kl. 09:00 för samåkning. Varma kläder och fika rekommenderas. För frågor hör av er till Christer Florman 076-135 60 71.

 

Naturskyddsföreningen Töreboda – Program 2023