Program 2024

Årsmöte

Söndagen 24e mars kl. 18:00, kallar vi till föreningens årsmöte som kommer att hållas på Sötåsens Naturbruksgymnasium.
För frågor hör av er till Karl Johan Gustafsson 070-623 54 52.

Ölmestorps Äng

Lördagen 13e april kl 10:00 samlas arbetssugna medlemmar för fagning av vår äng. Medtag lämpliga redskap (kratta, grensax etc.) samt fikakorg.
För samåkning var vid torget i Töreboda kl. 09:30. För frågor hör av er till Bo Kindbom 0506-20585.

Fågelutfärd Östen

Lördagen 20e april hälsar vi våren och fåglarna välkomna till sjön Östen. Samling (även samåkning) vid torget i Töreboda kl. 09:30. Vindtäta kläder och fika rekommenderas. För frågor hör av er till Christer Florman 076-135 60 71.

Hembygdsdag

Torsdagen 9e maj anordnar vår förening en tipspromenad i eller i anslutning till Fredsbergs hembygdsgård efter därstädes avhållen friluftsgudstjänst.

Biologiska mångfaldens dag

Lördagen 25e maj anordnar vi tillsammans med Sötåsens naturbruksgymnasium, Guldgruvan, biodlare Lars Persson och Vuxenskolan en Biologiska mångfaldens dag i Kårtorpsparken mellan kl. 10:00-14:00.

Kom även och lyssna på Vårens fåglar med en tidig promenad utmed kanalen. Möt upp vid Gastorps kanalbro 08.30.

Kontaktperson Hans Johansson 070-277 85 41.

Blommornas dag

Söndagen 16e juni samling på torget i Töreboda kl. 10:00. Då anordnas en botanisk utflykt under sakkunnig ledning till någon lokal i vår kommun. För frågor hör av er till Bo Kindbom 0506-20585

Ängens dag

Lördagen 10e augusti kl. 10:00 samlas vi vid vår äng vid Ölmestorp för röjning och slåtter. Medtag lämpliga redskap (kratta, räfsa) samt fikakorg.
För samåkning var vid torget i Töreboda kl. 09:30. För frågor hör av er till Anders Karlsson 070-664 70 72.

Besök Sötåsens Naturbruksgymnasium

Onsdagen 21a augusti kl 18:00 samlas vi på Sötåsens Naturbruksgymnasiums parkering. Då får vi information om gymnasiets arbete med landskapsvård och naturvård.
För frågor hör av er till Karl Johan Gustafsson 070-623 54 52.

Tivedsvandring

Söndagen 8e september anordnar vår förening en vandring i Tivedsskogarna. Vi träffas vid torget i Töreboda kl. 09:00, samåkning är möjlig. Ledare Bo Kindbom. För frågor hör av er till Hans Johansson 070-277 85 41.

Svamputflykt

Söndagen 22a september kl 10:00 ger vi oss ut för att söka olika matsvampar i vår kommun, ledare Bo Kindbom. Samling vid torget i Töreboda. Samåkning är möjlig. För frågor hör av er till Bo Kindbom 0506-20585.

Höstträff med föredrag

Under någon kväll i oktober eller november kommer vi att hålla en höstträff med föredrag. Datum och tid meddelas senare via hemsida, Facebook och Föreningsnytt.