KoSO

KoSO (Kommunområden Ställer Om)

Vår styrelse har bestämt att vi ska delta i Kraftsamling för klimatet, som initieras från naturskyddsföreningen i Mariestad. Kraftsamlingen går ut på att lyfta fram goda exempel, som är gynnsamma för klimatet.

 

KoSO (Kommunområden ställer om) är lokala nätverk som kraftsamlar för att uppfylla Agenda 2030 i allmänhet och klimatsmart omställning i synnerhet.

 

https://koso.se/

https://m.facebook.com/TorebodaStallerOm

https://m.facebook.com/KommunomradenStallerOm