Tivedsvandring på en söndag

I söndags var det dags för årets tivedenvandring under ledning av Bo Kindbom. Nio stycken deltagare samlades på torget för samåkning. I år var målet entré Ösjönäs.
Vi gick först en kortare tur, som inte var speciellt krävande. Utefter stigen fanns gott om lavar och mossor såsom husmossa, väggmossa och kammossa. I kanten av myren växte också skvattram.
Längst ut på udden mötte vi också några campare som gjorde sig i ordning efter en natt i tält. Utefter vägen såg vi en liten padda och en fin tallsvärmarlarv.
Efter första slingan passade det bra med förmiddagskaffe vid en fin grillplats intill sjön Stora Trehörningen.
Efter fikapausen gick vi en kortare bit fram och tillbaka på leden runt Trehörningen. Vi trettontiden vände vi sedan hemåt efter en skön förmiddag i Tiveden.

Foto: Hanna Legendi

Foto: Hanna Legendi

Foto: Jenny Bjurén

Foto: Jenny Bjurén

Foto: Jenny Bjurén

Foto: Jenny Bjurén

Foto:Jenny Bjurén

Foto: Jenny Bjurén

Sötåsenbesök 16e augusti

Det bjöds på en rejäl genomgång av Sötåsens naturbruksgymnasium under denna kväll. Här är en del av det som Sötåsen satsar på:
Med deras jordbruk undersöker och utvecklar dom jordbruk och odling.
Har försökt med plöjningsfritt bruk men inte fått nöjaktigt resultat.
Med deras skogsbruk undesöker de nya alternativ till traditionellt skogsbruk.
De har projekt att bedriva fullskaligt försök med naturgas. De har tillverkning och använder naturgas för drift med två traktorer och två bilar. Traktorerna måste tankas lite oftare än med diesel.
De funderar på att anlägga dammar för vattenreserver vid torka, fler små dammar istället för en stor.
Hela skolområdet är planerat efter att få mångfald.
Bin i framkant. Planteringar som bara rensas en gång per år med blommor som passar olika typer av bin och humlor som dessutom blommar vid olika tidpunkter. De har även planterat olika trädslag med samma tanke som blomplanteringarna. Finns gräsytor som inte klipps, utan friväxer. Alla planteringarna är gjorda för att behöva så lite skötsel som möjligt. De har även bevattningssytem som kan ställas in så att det ger rätt mängd för olika växter.
Odlar grönsaker som används på skolan och även skickas till andra skolor inom koncernen.

Foto: Kåre Bäck

Efterarbete av slåtter

På eftermiddagen 23/8 var vi några som träffades för att forsla bort gräset som vi slåttrade för tre veckor sedan.
Vi började vid Mockeltorp. Med hjälp av två skottkärror kunde vi samla ihop och köra bort gräset till en plats utanför ängen.
Vi gjorde sedan likadant vid Ölmestorp. Så nu syns det att vi  har gjort årets skötsel av ängarna.
Här är några av de tappra som kämpade 👍🏼

Foto: Hans Johansson

Slåtter av vår äng vid Ölmestorp

Igår samlades fyra arbetssugna medlemmar, föreningens fina slåtterbalk, röjsåg och diverse tillbehör vid Ölmestorps äng för årets slåtter.

Det bjöds på fint väder med sol som tittade fram mellan de gråa molnen, regnet häll sig borta.

Ängen innan slåtter
Foto: Hanna Legendi

Anders kör slåtterbalk
Foto: Hanna Legendi

Hans kör röjsåg
Foto: Hanna Legendi

Vi spanade in den fina signalarten almlav (Gyalecta ulmi).
Foto: Hanna Legendi

Även letlav (Parmelia omphalodes) som Bo påpekar tyder på fina marker.
Foto: Hanna Legendi

Efter slåtter. Bo och Hans är med på bild. Foto: Hanna Legendi

Blommornas dag söndag 18/6

I dag var det Blommornas dag och planerad utfärd till Kinnekulle. En liten skara samlades på torget kl 10 för samåkning.
SMHI hade  lovat regn under hela dagen och Bosse bestämde att vi i stället åker till backen vid Mockeltorp och ängen i Ölmestorp.
Vid Mockeltorp konstaterade vi att backsipporna tycks ha spridit sig lite nedåt i slänten, naturligtvis var de överblommade efter
värmen som varit. I backen fanns även bl a smällglim, blåmunkar, fyrkantig johannesört, blekstarr och fårsvingel.
Efter en stund i regnet åkte vi vidare till Ölmestorp. Där letade vi främst efter nattviol. Snart hittade vi första exemplaret och
plötsligt fanns det flera stycken. Vi hittade även ängshavrerot, humleblomster, ängsnejlika, gökblomster, harstarr, ryltåg, stinknäva och blodrot.
Nu var vi lite småfrusna och förmiddagskaffet smakade bra under tak i den närbelägna ladan.
På bilden står Bo, Kåre och Anders och konstaterar ökningen av backsippa i Mockeltorp.

Foto: Hans Johansson

Nattviol

Foto: Hans Johansson

Första fågelaktiviteten i år

I lördags 22/4 gjorde vi årets första fågelutfärd. Under ledning av Christer åkte vi först till Borreboda dammar.
Christer hade nämligen dagen innan observerat en ägretthäger stående i stora dammen, väl synlig från vägen.
Tyvärr var den borta när vi kom dagen efter.
Det bar sedan av till Sveneby kyrka, där vi parkerade bilarna och sedan promenerade ned till plattformen.
På vägen ned såg vi ett stort antal björktrastar. Vädret var helt underbart, nästan vindstilla, strålande sol och ca 15 grader varmt.
Det var ganska lugnt på fågelfronten och vi såg inte så mycket änder eller vadare.  Inte långt från norra vallen gick dock
4 st ägretthäger och en gråhäger. Vi såg även grågås, trana, fiskgjuse och vi hörde storspov.

Foto: Hans Johansson

Styrelsen för året

Hej på er

Nu har årsmötet varit och årets styrelse är vald. Detta blev resultatet:

Ordförande Bo Kindbom

Vice ordförande Anders Karlsson

Kassör Anders Benjaminsson

Ledamot Thomas Johansson

Ledamot Hanna Legendi

Ledamot Hans Johansson

Ledamot ny Jenny Bjurén

Ledamot ny Kåre Bäck

Ersättare Ingrid Cannert

Ersättare Linnea Goldkuhl

Kom och hjälp till vid vår äng

Alla är hjärtligt välkomna att komma till Ölmestorps äng 11e april för lite samlat vårstäd. Medtag gärna kratta, sekatör osv för allehanda arbeten som kan behöva utföras. Ta gärna med dig fika 🙂

Kl 18:00 träffas vi där. Alternativt kan vi samåka om man kommer till torget i Töreboda till 17:30.

Årsmöte med föredrag

Hjärtligt välkomna till Törebodakretsens årsmöte söndagen 26e mars kl. 18:00.

Mötet kommer att hållas på Sötåsens Naturbruksgymnasium i sal A1. Det kommer att hållas ett föredrag före mötet av Bengt Wiedow i ämnet ’Våra skalbaggar’.

Föreningen bjuder på fika.
För frågor hör av er till Karl Johan Gustafsson 070-623 54 52.