Borreboda dammar

Borreboda dammar är ett naturområde beläget ca 3 km sydväst om Töreboda centrum. Området användes fram till 1977 för att ta upp lera till Töreboda tegelbruk. Kvar i dag finns ett stort antal vattenfyllda hålor bevuxna med vass. I området finns ett fågeltorn och en naturstig.

Under vår och höst rastar en hel del fågelarter till och från sina häckningsplatser norrut.
Varje år brukar t.ex sångsvan, brun kärrhök, sothöna, sävsparv, sävsångare och kärrsångare
häcka i området.

Töreboda Naturskyddsförening har åtagit sig att sköta tillsyn av området. Föreningen och
Töreboda kommun sköter tillsammans gräsklippningen  under sommarhalvåret.

Foto: Hans Johansson